Kapitalet

En svensk pall av tall, som blev Europamall. 

1961 standardiserades det som är världens mest använda lastpall.  Bakom konstruktionen stod SJ, BT – och familjen Svensson från Klippan, Skåne. 

Direct download: Europapallen_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CEST

1