Kapitalet

Vi träffar Rickard Eriksson som ovetande byggde världens första sociala nätverk: Lunarstorm. 

Direct download: Lunarstorm_master.mp3
Category:general -- posted at: 3:00am CET

Vi svenskar bygger hotell som aldrig förr, men vem ska bo i alla rum? I veckans avsnitt har journalisten Åsa Secher gjort ett studiebesök i hotellmarknaden. Hon träffar en hotelldirektör, en branschanalytiker och en startup-vd som vill ändra marknadens spelregler. 

Direct download: Hotell_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:42am CET

"Ingenting har hänt", menar mäklarna, men ändå råder full panik i den svenska bostadsmarknaden. I veckans avsnitt studerar vi psykologin som tar över när vi människor ska fatta stora ekonomiska beslut under osäkerhet. 

Direct download: Bostadspsykologi_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CET

Hösten 2017 har det gått 30 år sedan Microsoft lanserade den andra och banbrytande versionen av kalkyleringsprogrammet Excel. Världen har aldrig varit sig lik sedan dess. I veckans avsnitt berättar finansanalytikern Märtha Josefsson hur näringslivet fungerade före persondatorns genombrott. Vi hör också hur mannen bakom hela den efterföljande revolutionen gick från bordet mer eller mindre lottlös. 

Direct download: Excel_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CET

1