Kapitalet

I den andra (och sista) delen om bankernas sårbarhet träffar vi nationalekonomen Johan Grip som ifrågasätter metoden med vilket bankerna tillåts bedöma riskerna i den egna verksamheten. Men vi träffar även Martin Blåvarg på SHB, som argumenterar för att modellerna är tillförlitliga. Medverkande: Johan Grip, Martin Blåvarg, Henrik Braconier, Johan Hansing. 

Direct download: Kapitaltckning_del_2.mp3
Category:general -- posted at: 8:32am CET

Har svenska banker tillräckligt mycket kapital för att klara en finansiell kris? Frågan har aktualiserats i takt med att svenskarnas skulder har vuxit. Nu ifrågasätts det förnuftiga i att låta bankerna själva avgöra hur mycket kapital de behöver. Medverkande: Bo Becker, Johan Grip.

 

Direct download: Bo_Becker_och_kapitalkraven.mp3
Category:general -- posted at: 7:56am CET

Bostadspriserna stiger igen efter försommarens nedgång, och ekonomen Harry Flam ser tecken på att det, i kontrast till varningsropen, inte finns någon bostadsbubbla i Stockholm. 

Direct download: Harry_Flam_och_bostadsmarknaden.mp3
Category:general -- posted at: 9:31am CET

Hur fungerar egentligen räntefonder? Och vad händer med alla fonder om centralbankerna börjar höja räntorna? Jacob träffar Babak Houshmand på Carnegie Fonder och får en lektion.

Direct download: Babak_Houshmand.mp3
Category:general -- posted at: 1:05pm CET

1