Kapitalet

Vietnam påstås vara där Kina var för 10-20 år sedan. Det borgar för en spännande, skakig men möjligen lukrativ resa. I avsnitt nummer 40 träffar vi Mattias Martinsson på Tundra fonder, som förvaltar en fond som helt och hållet fokuserar på Vietnam.

Direct download: Mattias_Martinsson.mp3
Category:general -- posted at: 8:52am CET

Hur förvaltas den ägarmakt som du samlar på dig i ditt sparande, men som avhänds till fondbolagen? Jacob Bursell träffar Carina Lundberg Markow, "ägaransvarig" på Folksam. 

Direct download: Carina_Lundberg_Markow.mp3
Category:general -- posted at: 11:01am CET

1