Kapitalet
Avsnitt 34 - Roger förvaltar 60 miljarder

Jacob Bursell träffar Roger Johansson som för Skandias räkning investerar nästan 60 miljarder kronor i onoterade företag och infrastrukturprojekt. Han berättar om riskkapitalets baksida och om hur det går till när man bjuds in att investera 200 miljoner kronor i Klarna. 

Direct download: Roger_Johansson.mp3
Category:general -- posted at: 3:10pm CET

Avsnitt 33 - Läge att investera i Latinamerika?

Jacob Bursell träffar Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Emerging Markets. Hon har precis rest i Latinamerika, och vittnar om politisk turbulens, fallande råvarupriser och fantastiska möjligheter.

Direct download: Mona_Stenmark.mp3
Category:general -- posted at: 9:39am CET

1