Kapitalet

Vi träffar PO Nilsson och Torgny Prior på fondbolaget PriorNilsson, som berättar om Kina, oljan, dollarn, räntan och allt annat som gjorde 2015 till ett spännande och händelserikt år i världsekonomin. 

Direct download: Torgny_och_PO.mp3
Category:general -- posted at: 4:18pm CET

Avsnitt 31 - Kerstin Hessius om AP-fonderna

Hur fungerar egentligen AP-fonderna? Jacob Bursell får en ordentlig genomgång av Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden och en av Sveriges mest erfarna finanstjänstemän. 

Direct download: Kerstin_Hessius.mp3
Category:general -- posted at: 10:52am CET

1