Kapitalet

Vi djupdyker i en pool fylld med två svenska statsbudgetar för att svara på en mycket enkel fråga.

Direct download: Obligationer202B20SNS20Lycka_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CEST