Kapitalet

Den svenska hyresmarknaden är unik i världen, men tyvärr inte i positiv bemärkelse. Men hur kunde det bli så här? Vi träffar professor i nationalekonomi Hans Lind som berättar om bakgrunden till dagens system, och vad som borde göras åt det.

Direct download: Hyresmarknaden_master.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST