Kapitalet

När grafen uppfanns spåddes materialet kunna revolutionera industrin, men än så länge är det tyst. Journalisten Jon Thunqvist har tagit reda vad som hände, och träffar ett par förhoppningsfulla svenska entreprenörer. 

Direct download: Grafen.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST