Kapitalet

Hur kan något så centralt i samhällsdebatten vara så svårt att definiera? Kapitalet tar en för laget och reder ut vad tillväxt är. Hur mäter man det, vad mäter man inte, och vad har det med choklad att göra? 

Direct download: TillvC3A4xt_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CEST