Kapitalet

Tjugo år efter e-handelns entré är den lågt hängande frukten redan plockat. Nu flyttar de riktigt krångliga affärerna ut på nätet, som Michael Töråsen och hans avloppsinstallationer. 

Direct download: Det_digitala_avloppet.mp3
Category:general -- posted at: 5:40am CEST