Kapitalet

Hösten 2008, efter tio års karriär på Wall Street, satt Sean George från Hindås på derivat för 1 000 miljarder dollar. Sedan imploderade den amerikanska finansmarknaden. 

Direct download: Sean_George_master.mp3
Category:general -- posted at: 3:00am CEST