Kapitalet

Vi träffar Rickard Eriksson som ovetande byggde världens första sociala nätverk: Lunarstorm. 

Direct download: Lunarstorm_master.mp3
Category:general -- posted at: 3:00am CEST