Kapitalet

För första gången i modern tid marscherade högern på Stockholms gator 4 oktober 1983. Peje Emilsson organiserade marschen, och berättar sin version av historien om löntagarfonderna, frågan som delade Sverige.

Direct download: LC3B6ntagarfonderna_master.mp3
Category:general -- posted at: 6:56am CEST