Kapitalet

Jessica Löfström tog sitt företag från noll till hundra miljoner. I veckans avsnitt berättar hon hur hon gjorde. Spoiler: vägen dit var långt ifrån rak.

Direct download: Noll_till_hundra_master_inbjudan.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CEST