Kapitalet

En amerikansk vegan badar i riskkapital sedan han konstruerat en juicepress uppkopplad på nätet. Är han något på spåren, eller har världen blivit fullständigt galen?

Direct download: Juicepressen_master.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST