Kapitalet

Vad händer om man tar alla pengar man har och sätter rubbet på spel i Sveriges hårdaste bransch? Vi träffar Johannes Cullberg som just nu försöker utmana dagligvaruhandelns oligopol med ekologisk mat.

Direct download: Paradiset_master.mp3
Category:general -- posted at: 8:49am CEST