Kapitalet

I ett joggingspår i Nynäshamn kläcker Bengt Bjartorp sin livs bästa idé: visst vore det bra om man kunde sälja hus på internet? Några månader senare gör han sitt livs sämsta affär – han ger bort idén.

Direct download: Hemnet20repris_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CET