Kapitalet

Varför uppstår finanskriser? Och hur ska de undvikas? Vi träffar Mats Josefsson, som gjorde sin karriär på att städa upp när länder körde sin ekonomi i diket. Dessutom: kopplingen mellan hasselnötter och krisen i Turkiet. 

Direct download: Finankris_en_svar_not_att_knacka_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CEST