Kapitalet

På tio år har Facebook vänt ut och in på den globala annonsmarknaden. Men hur gick det till, och vad vet Facebook om oss användare som gör deras annonser så mycket bättre? Vi träffar Marcus Smith vars företag helt är byggt runt Facebooks annonser. 

Direct download: Facebook_master.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST