Kapitalet

En man får ärva en tavla som är värd tiotals, kanske hundratals miljoner kronor. Allt han behöver är någon som säger att den är äkta.

Veckans Kapital dyker ner i konstvärden, ett hörn av den ekonomiska verkligheten där äkthet är allt.

Direct download: Caravaggio_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CEST