Kapitalet

När handel blir någonting allt mer abstrakt finns det en sista bastion för den klassiska marknaden. En man som köper kummel i Göteborg.

Direct download: Fiske.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am CET