Kapitalet

Crowdfundingföretaget Tessin låter vanliga sparare investera i fastighetsprojekt. Jonas Björkman, bolagets vd, berättar hur det går till, och ger sin bild av den svenska fastighetsmarknadens hälsotillstånd.

Direct download: Jonas_Bjrkman.mp3
Category:general -- posted at: 11:13am CET